GIỚI THIỆU

Chương trình "Khám phá Việt Nam cùng Robert Danhi" vẫn là ý tưởng chào mừng và đóng góp cho năm Du lịch Quốc gia 2014 của
Việt Nam và nhấn mạnh về du lịch biển đảo - một thế mạnh của du lịch nước ta.


Loading the player...

XEM NHIỀU NHẤT

[OFFICIAL TRAILER] Robert Danhi - Taste Of Vietnam (En. version)

[GAMESHOW TẬP 5] CHƯƠNG TRÌNH "KHÁM PHÁ VIỆT NAM CÙNG "HAI LÚA MỸ" - ROBERT DANHI" - EP05

[BEHIND THE SCENES] CHƯƠNG TRÌNH "KHÁM PHÁ VIỆT NAM CÙNG "HAI LÚA MỸ" - ROBERT DANHI

[GAMESHOW TẬP 4] CHƯƠNG TRÌNH "KHÁM PHÁ VIỆT NAM CÙNG "HAI LÚA MỸ" - ROBERT DANHI" - EP04

[GAMESHOW TẬP 3] CHƯƠNG TRÌNH "KHÁM PHÁ VIỆT NAM CÙNG "HAI LÚA MỸ" - ROBERT DANHI" - EP03

[GAMESHOW TẬP 2] CHƯƠNG TRÌNH "KHÁM PHÁ VIỆT NAM CÙNG "HAI LÚA MỸ" - ROBERT DANHI" - EP02

Kết nối với chúng tôi